ecommerce_eyrope_trustmark thuiswinkel_waarborg_logo

We wensen jou de beste wensen en een gelukkig en gezond 2023

Formulier voor herroeping

Klik hier en download het formulier voor herroeping


Formulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


Retour adres:

Beveiligingscameras.nl    

Beutsevenstraat 7
6002BJ Weert


 


-           Aan:    Beveiligingscameras.nl


Boshoverweg 35A 6002AL Weert


klantenservice@beveiligingscameras.nl-           Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende


de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*


de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*


de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,


herroep/herroepen*


 


-           Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]


 


-           [Naam consumenten(en)]


 


-           [Adres consument(en)]


 


 


-           [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


 


 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.