ecommerce_eyrope_trustmark thuiswinkel_waarborg_logo

Formulier voor herroeping

Klik hier en download het formulier voor herroeping


Formulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


Retour adres:

Beveiligingscameras.nl    

Beutsevenstraat 7
6002BJ Weert


 


-           Aan:    Beveiligingscameras.nl


Boshoverweg 35A 6002AL Weert


klantenservice@beveiligingscameras.nl-           Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende


de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*


de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*


de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,


herroep/herroepen*


 


-           Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]


 


-           [Naam consumenten(en)]


 


-           [Adres consument(en)]


 


 


-           [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


 


 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.