Wegens prive omstandigheden zijn we gesloten.

Privacy Policy

Klik hier en download onze privacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring

Beveiligingscameras.nl

2 maart 2021
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Beveiligingscameras.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van
groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat wij:


• onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,
via deze privacyverklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Beveiligingscameras.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel bij de webwinkel www.beveiligingscameras.nl. Wij raden u aan deze
zorgvuldig te lezen.


Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
Beveiligingscameras.nl.


Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een
account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres.
Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze
informatie tot u het account opheft.


Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij
u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw
account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.


Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst
geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens,
telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u
sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens
bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.


Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:


• Onze betalingsprovider Multisafepay
o Ons postbedrijf MyParcel


Plaatsen van reviews op de website
U kunt een review voor ons achterlaten. Wij gebruiken de benodigde persoonsgegevens om
de review op de website te publiceren Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en
profielfoto. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie 3
weken.


Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken
wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we
met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met
onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er
makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te
worden.


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
afmelden.Via uw account kunt u dit ook doorgeven.


Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.


Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.


Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar dit gebeurt te allen
tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo
bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw
persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard
zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons
melden.


Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren
deze informatie voor één jaar.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen. We delen gegevens met de volgende partijen, die de gegevens
voor eigen marketing zullen gebruiken:


o Google


Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit
doen wij:


• via social media


U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de
afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.


Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen
persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen


Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens
onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn
altijd geanonimiseerd. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee
verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien
dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over
cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van
onze webwinkel werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik
van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies
doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens
bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis
kan gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te
kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.


U hebt de volgende rechten:


• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik


Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Beveiligingscameras.nl
Boshoverweg 35A
6002AL Weert
info@beveiligingscameras.nl
0495-548150